#31 (0)46 3030 133 info@centauros.nl

Często Zadawane Pytania:

Jaki układ zbiorowy pracy (CAO) mnie dotyczy?

Jako pracownik jesteś objęty układem zbiorowym pracy CAO dla sektora mięsnego.

Czy praca tymczasowa liczy się do emerytury?

Pracownicy Centauros Flex Services Maastricht BV zostają zgłoszeni do funduszu emerytalnego VLEP i gromadzą środki emerytalne.

Czy jestem ubezpieczony od razu po rozpoczęciu pracy?

Tak, zostajesz ubezpieczony od razu. Centauros Flex Services Maastricht BV opłaca za pracownika wszystkie należności pracodawcy. Ponadto zgłaszamy pracownika do towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych HollandZorg.

Gdzie uzyskam zakwaterowanie i czy Centauros Flex Services może je zapewnić?

Centauros Flex Services Maastricht BV daje Ci możliwość zamieszkania w ładnej kwaterze, która spełnia wymogi SNF.

Kiedy otrzymam wypłatę?

Wynagrodzenie jest wypłacane co 4 tygodnie. Otrzymasz zaliczkę na poczet wynagrodzenia – w zależności od ilości przepracowanych godzin. Po sfinalizowaniu wszystkich godzin, wynagrodzenie za resztę zostanie wypłacone (14 dni po wypłacie zaliczki).

Czy muszę jeszcze zapłacić podatek od wynagrodzenia, które wpłynęło na moje konto?

Wynagrodzenie, które otrzymujesz na konto, to wynagrodzenie netto. Nie płacisz już żadnych należności.

Gdzie mam się zgłosić w przypadku choroby?

Jeśli z powodu choroby nie możesz wykonywać pracy, musisz zgłosić to jak najszybciej, a w każdym razie przed rozpoczęciem dnia pracy. Zgłaszasz to do swojego koordynatora w Centauros Flex Services Maastricht BV oraz do przełożonego swojego działu. My zajmujemy się zawiadomieniem Służby BHP (Arbodienst). Dostaniesz wezwanie na wizytę u lekarza medycyny pracy. Twoje zgłoszenie zostanie poddane ocenie i wspólnie z Tobą Służba przeanalizuje, w jaki sposób będziesz dążyć do szybkiej rekonwalescencji i wznowienia pracy.

Jak wygląda kwestia urlopu i wakacji w moim kraju ojczystym?

Jako pracownik Centauros Flex Services Maastricht BV gromadzisz płatne dni urlopu wypoczynkowego. Urlop zawsze pobierany jest w porozumieniu z przełożonym. Uwzględnia się przy tym harmonogram i obłożenie Twojego działu. Nie możesz pobrać więcej urlopu, niż zgromadziłeś.

Czy otrzymam sprzęt do wykonywania prac?

Przed rozpoczęciem nowej pracy, w zależności od stanowiska, otrzymasz odpowiednie materiały, które pozwolą Ci prawidłowo i odpowiedzialnie wykonywać pracę.

Zwrócisz je po zakończeniu umowy. Jeśli jednak tego nie zrobisz, zostaną one rozliczone z Twoim ostatnim wynagrodzeniem.

Adres

Centauros Flex Services Maastricht BV
Mauritslaan 49
6129 EL Urmond

Numer telefonu +31 (0)46- 3030133

Adres e-mail info@centauros.nl

Privacyverklaring
Disclaimer